Ghana

In de zomer van 2023 vertrok Terra samen met haar vriend Jonas en onze oma naar Ghana om daar onze nicht op te zoeken. Onze nicht is 7 jaar geleden verhuist naar Accra, Ghana en ondertussen heeft ze daar een prachtig gezin gesticht en een leuke man en hond. Via haar heeft Terra de kans gekregen om prachtige ondernemers te ontmoeten die de mooiste dingen maakten.